BTW Tarief

Als je in een winkel, restaurant, of waar dan ook iets koopt, betaal je niet alleen voor het product of dienst zelf, maar je betaalt ook belasting. Deze belasting zit verrekend in de verkoopprijs. De ondernemer draagt deze belasting af aan de belastingdienst. Er worden diverse tarieven gehanteerd door de belastingdienst. Het algemene, of standaard tarief, is 21 procent. Er zijn ook tarieven van zes procent en nul procent. Daarnaast kennen we ook goederen die vrijgesteld zijn van btw en forfaitaire (afwijkende) tarieven.

Het standaard btw tarief

Voor de meeste goederen en diensten geldt het algemene, of standaardtarief van 21 procent. Dit tarief is in 1969 ingesteld en was destijds 12 procent, na wat verhogingen en een enkele verlaging, wordt vanaf 2012 een tarief van 21 procent gehanteerd. Redenen om te verhogen zijn meestal: meer overheidsinkomsten verkrijgen, of bepaalde bezuinigen tegengaan. Verlaagd wordt er meestal in economisch gunstige tijden, of om de verkoop van bepaalde goederen en diensten te stimuleren. In principe betaal je altijd 21 procent btw, tenzij anders aangegeven door de belastingdienst. Voorbeelden van goederen die onder het tarief van 21 procent vallen zijn: auto’s, meubels, benzine, alcohol, kleding, apparatuur en gereedschap. Voorbeelden van diensten waar 21 procent btw over geheven wordt zijn: ICT- diensten, facilitaire diensten, juridisch advies en financieel advies.

Het lage tarief

Het tarief van 6 procent btw is ingesteld op goederen die in de eerste levensbehoeften voorzien. Dit zijn bijvoorbeeld levensmiddelen, water en alle agrarische goederen. Een groot deel van de medicijnen valt ook onder het tarief van 6 procent. Het idee hierachter is, dat deze goederen voor iedereen betaalbaar moeten blijven en de verkoopprijs dus lager is dan de verkoopprijs bij een tarief van 21 procent. Goederen die ervoor zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen vallen ook onder het tarief van 6 procent. Je moet hier bijvoorbeeld denken aan schoolboeken, kranten en tijdschriften.

Tijdelijke verlaging

Het tarief van 6 procent btw kan ook tijdelijk ingesteld worden om de verkoop van bepaalde goederen en diensten tijdelijk te stimuleren. Immers met 6 procent btw wordt de verkoopprijs lager en is het financieel aantrekkelijker om iets te kopen, of een dienst af te nemen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld goederen die te maken hebben met het opwekken van zonne-energie (zonnepanelen, zonneboilers enzovoort) en onderhoud of renoveren van een woning. Het instellen van het lage tarief kan soms tot vreemde situaties leiden. Het bekendste voorbeeld is wel konijnenvoer. Hierover wordt 6 procent btw geheven, terwijl over caviavoer 21 procent btw geheven wordt. De reden hiervoor is, dat een konijn ook gegeten kan worden en dus onder eerste levensbehoefte valt en een cavia niet. Boeken vallen ook onder het tarief van 6 procent, maar gek genoeg vallen E- boeken weer onder het tarief van 21 procent en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven.

Diensten met het lage tarief

Het heffen van 6 procent btw over bepaalde diensten is ingesteld om zwartwerken te voorkomen. Bepaalde diensten lenen zich nu eenmaal snel voor zwartwerken. De bekendste voorbeelden hiervan zijn: kapper, schilder, schoenmaker, personenvervoer en het bieden van logies of kampeergelegenheid. Door het tarief te verlagen van 21 naar 6 procent hoopte de overheid de werkgelegenheid te stimuleren. De dienst zou immers goedkoper worden en daarmee de drempel naar zwartwerken lager. Ook hier ontstaan in de praktijk soms vreemde situaties. Bij een kapper betaal je 6 procent btw en bij een schoonheidssalon 21 procent, omdat de laatste gezien wordt als een “luxe” dienst.

Het nultarief

Het nultarief geldt voor ondernemers die handelen met het buitenland. Zij hoeven dus geen btw te berekenen over hun goederen en diensten. Er wordt hier nog weer onderscheid gemaakt tussen landen binnen de Europese Unie en die daarbuiten. Een ondernemer mag het nultarief in de volgende gevallen hanteren:
• Export van goederen binnen de EU: als de ondernemer levert aan een buitenlandse ondernemer die binnen de Eu woont, hanteert hij het nultarief. Levert de ondernemer aan particulieren, dient hij het btw- tarief te hanteren van het betreffende land.
• Export van goederen buiten de EU: zowel bij levering aan particulieren als ondernemers, mag de ondernemer altijd het nultarief hanteren.

Vrijgestelde goederen en diensten

Om bepaalde goederen en diensten niet onnodig duur te maken, zijn er ook goederen en diensten waarover geen btw betaald hoeft te worden. Het gaat hierbij meestal om diensten, zoals: diensten van artsen, verpleegkundigen, onderwijzers en journalisten. We kennen ook hier soms merkwaardige situaties. Zo moet een journalist wel btw heffen als hij voor een dagblad schrijft, maar niet als hij zijn eigen verhalen schrijft.

Forfaitaire tarieven

Forfaitaire tarieven voor de btw worden gehanteerd in afwijkende gevallen. Voorbeelden hiervan zijn:
• In sportkantines mag 11,5 procent btw gehanteerd worden over alle ontvangsten.
• Bedrijfskantines mogen hetzelfde als sportkantines, maar dan tegen 6 procent btw.
• Een auto van de zaak ook privé gebruiken.
• Je past een heffing van 5,4 procent btw toe op aankopen van landbouwers en veehandelaren.