Btw tarieven in Nederland

Als je een product of dienst koopt van een onderneming, betaal je niet alleen voor het product of de dienst zelf. Daar bovenop betaal je nog belasting, die de ondernemer af moet dragen aan de overheid. Deze belasting zit verrekend in de verkoopprijs, daarom heb je vaak niet door dat je belasting betaalt als je iets koopt. Er worden diverse tarieven gehanteerd door de belastingdienst. Het algemene of standaard btw tarief is 21%. Daarnaast zijn er een laag tarief van 9% en een tarief van 0%. Bovendien kennen we nog goederen die vrijgesteld zijn van btw en zijn er forfaitaire tarieven.

Het standaard btw tarief

Voor de meeste goederen en diensten geldt het standaard btw tarief van 21%. Dit tarief is in 1969 ingesteld en was toen nog slechts 12%. Vanaf 2012 wordt echter een standaardtarief van 21% gehanteerd. De meest voorkomende redenen om het algemene btw tarief te verhogen zijn het verkrijgen van meer overheidsinkomsten of om bepaalde bezuinigingen tegen te gaan. Soms wordt het tarief verlaagd, vaak in economisch gunstige tijden of om de verkoop van bepaalde goederen of diensten te stimuleren.

Het lage btw tarief

Het lage tarief van 9% btw geldt voor goederen die in de eerste levensbehoeften voorzien, zoals levensmiddelen, water en agrarische goederen. Ook valt een groot deel van de medicijnen onder het lage tarief. Deze producten vallen onder het lage tarief, omdat ze voor iedereen betaalbaar moeten blijven. Een lagere btw leidt tot een lagere verkoopprijs.

Goederen die ervoor zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen, vallen ook onder het lage btw-tarief. Dit zijn bijvoorbeeld (school)boeken, kranten en tijdschriften.

Meer over welke producten en diensten allemaal onder het lage btw-tarief vallen, lees je hier.

Het nultarief

Het nultarief geldt voor ondernemers die handelen met het buitenland. Zij hoeven geen btw te berekenen over hun goederen en diensten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen landen binnen de Europese Unie en landen daarbuiten. In de volgende gevallen mag een ondernemer het nultarief hanteren:

  • Export van goederen binnen de EU: Als de ondernemer levert aan een buitenlandse ondernemer die binnen de EU woont, hanteert hij het nultarief. Levert de ondernemer aan particulieren, dan dient hij het btw-tarief te hanteren van het betreffende land.
  • Export van goederen buiten de EU: Zowel bij levering aan particulieren als aan ondernemers mag de ondernemer altijd het nultarief hanteren.

Goederen en diensten vrijgesteld van btw

Om te voorkomen dat bepaalde goederen en diensten onnodig duur worden, geldt er voor sommige dingen een btw vrijstelling. Dit betekent dat er geen btw betaald hoeft te worden. Hierbij gaat het vaak om diensten van personen zoals artsen, verpleegkundigen, onderwijzers en journalisten.

Forfaitaire btw-tarieven

Forfaitaire (afwijkende) btw-tarieven worden gehanteerd in bijzondere gevallen. Enkele voorbeelden zijn:

  • In sportkantines mag 11,5% btw worden gehanteerd over alle ontvangsten.
  • Bedrijfskantines mogen een bedrag van 6% hanteren.
  • Er geldt een bijzondere regeling als je een auto van de zaak ook privĂ© gebruikt.
  • Op aankopen van landbouwers en veehandelaren pas je een heffing van 5,4% btw toe.