een laptop met daarnaast een notitieboekje en een pen, benodigdheden voor btw omrekenen

Btw omrekenen van 6 naar 9 procent

Per 1 januari 2019 is het lage btw-tarief verhoogt van 6% naar 9%. Dit heeft gevolgen voor zowel de ondernemer als de consument. Als ondernemers de btw-verhoging doorberekenen aan de klant (wat zij meestal doen) dan betekent dat, dat zij hun prijzen aan moeten passen. Dit houdt in 6% btw omrekenen naar 9%. De consument merkt dit vervolgens in een kleine verhoging van de prijzen. Deze worden immers 3% duurder.

Alleen dat omrekenen van 6% naar 9%, hoe zat dat ook alweer precies? Natuurlijk kunt u voor het snelle rekenen gebruik maken van de online btw calculator.

Liever het handmatig uitrekenen of even nalopen of iets klopt? In dit artikel vindt u de formules die u nodig heeft!

Het stappenplan voor 9% btw omrekenen

U heeft een verkoopprijs inclusief 6% btw. De eerste stap in het omrekenen naar de verkoopprijs met 9% btw, is het berekenen van het bruto bedrag. Dit is de prijs zonder btw. Pas daarna kunt u de 9% btw berekenen. Dit klinkt misschien ingewikkeld of lijkt veel werk, maar dat valt hartstikke mee! U hoeft enkel de volgende stappen te volgen:

  1. U heeft de prijs inclusief 6% btw.
  2. Vermenigvuldig (keer) dit bedrag met 100/106. De formule hiervoor: (100/106) x bedrag inclusief 6%.
  3. U heeft nu het brutobedrag, dus het bedrag exclusief btw.
  4. Vermenigvuldig dit brutobedrag met 1,09. De formule hiervoor: bedrag exclusief btw x 1,09. Hiermee berekent u dus 9% bij de prijs op.
  5. U heeft nu het bedrag inclusief 9% btw.

Rekenvoorbeeld

Dat was zo moeilijk nog niet, toch? Ter verduidelijking volgt hier nog een voorbeeld. We hebben de verkoopprijs van een boek, dit is € 20,00 inclusief 6% btw. We gaan de btw omrekenen naar 9%:

  1. € 20,00 inclusief 6% btw.
  2. (100/106) x 20 = 18,87
  3. Het brutobedrag is dus € 18,87.
  4. 18,87 x 1,09 = 20,57.
  5. De nieuwe verkoopprijs inclusief 9% btw is: € 20,57.

Een “mooi” bedrag bepalen

Nu is € 20,57 voor de meeste ondernemers niet zo’n heel “mooi” bedrag. Veel winkels werken bijvoorbeeld liever met prijzen die eindigen op ,99 zoals bijvoorbeeld € 19,99 inclusief btw. Als u eerst de verkoopprijs inclusief btw bepaalt om een mooi bedrag te krijgen, kunt u daarna uitrekenen hoeveel daarvan 9% btw is en wat dus de brutoprijs van het product is. Hiervoor gebruikt u deze formule: (100/109) x bedrag inclusief 9% btw.

Of voor het gemak kunt u online btw berekenen met de btw rekenmachine!

Alle formules voor het uitrekenen van de verschillende btw-tarieven, vindt u op deze pagina.